Former

Litterære sjangrer vil si de typene av tekster vi deler litteraturen inn i. Vi opererer med to hovedsjangrer, skjønnlitteratur og sakprosa.

Det knytter seg spesielle forventninger til tekster fra de ulike sjangrene. Dersom en tekst bryter med disse forventningene, kaller vi det sjangerbrudd.

Flere artikler